You are here: Диагностични тестове Холтер АН Холтер артериално налягане

Холтер артериално налягане

Оценка на читателите: / 5
Слаба статияОтлична статия 

Холтерът представлява малко преносимо устройство, което позволява измерване на стойностите на артериалното налягане през денонощието и записва всички отчетени измервания. С негова помощ може да се диагностицира артериална хипертония и да се оптимизира терапията.

Описание

Холтерът представлява малко преносимо устройство, което позволява измерване на стойностите на артериалното налягане (АН) през денонощието и записва всички отчетени измервания. Холтер АН наподобява Холтер ЕКГ, но вместо електрическата активност на сърцето, Холтер АН записва артериалното налягане.Обикновено Холтер АН се носи за 24 часа, след което лекарят анализира стойностите на АН за този период. Целта е да се обхване активния период от денонощието, когато сме изложени на стрес, нощта и ранните сутрешни часове, през които често се получава по-значимо повишение на АН.

Холтер АН се поставя и се сваля в лекарския кабинет, но през останалото време, докато го носите, вие вършите обичайните си активности. Не е необходимо да се постъпва в болнично заведение за провеждане на Холтер АН.

Защо се прави?


Много често в лекарския кабинет измерените стойности на АН не отговарят точно на реалните. Това състояние се нарича „хипертония на бялата престилка“ и се дължи на притеснението от това, че посещавате лекар и че ви се измерва АН. Това притеснение води до повишаване на АН и затова стойностите, измерени в лекарския кабинет, може да са по-високи от реалните (тези, извън лекарския кабинет, или наричани още амбулаторни стойности на АН).

Затова Холтер АН предоставя възможност за многократно измерване на АН извън болничната обстановка. Приема се, че тези измервания отразяват по-правилно реалните стойности на АН.

Кога трябва да ми се назначи?Вашият лекар може да ви назначи Холтер АН в следните случаи:
Ако се съмнява, че може да имате хипертония на бялата престилка  
При съмнение за скрита хипертония – това е състояние, обратно на хипертонията на бялата престилка, при което АН е нормално в лекарския кабинет, но вие измервате повишени стойности у дома
За да се оцени по-точно дали терапията за повишено АН при вас е ефективна
Когато вашето АН варира значително
При съмнение за спадане на АН в определенни периоди от деня
При бременни с повишени стойности на АН
Когато има голямо разминаване между АН, измерено в лекарски кабинет и у дома
Ако е необходимо да се оценят стойностите на АН през нощта – това е от значение при определени заболявания (виж по-надолу), които са свързани с по-високо АН през нощта
Подготовка за теста

Не е необходима специална подготовка. В деня, в който ще се провежда Холтер АН, е добре да сложите блуза с по-широк ръкав, за да може маншета на апарата да се постави на мишницата ви и да се скрие под ръкава на дрехата.

Важно е да знаете, че Холтер АН се уврежда при намокряне. Затова не бива да се къпете или да плувате, докато носите Холтер АН.

Холтер АН обикновено се поставя от медицинска сестра (лекарят ще говори с вас след като разгледа записа на следващия ден). Състои се от маншет, който прилича на маншетите на стандартните апарати за измерване на АН. Маншетът се поставя на мишницата на ръката, която не е доминантна, т.е. ако си служите с дясна ръка, маншетът се поставя на лявата.

Маншетът е свързан чрез гумен маркуч със същинската част на Холтера – устройство, което е програмирано да подава сигнал за измерване на АН и да напомпва маншета на всеки 15, 20 или 30 минути през деня и на всеки 30, 40 или 60 минути през нощта (програмирането може да се направи различно, според нуждите). Данните от измерванията се записват в устройството, за да може на следващия ден да бъдат прехвърлени и разчетени от лекаря. Това устройство е с размер приблизително колкото едно тесте карти.След поставяне на апарата е желателно да се ангажирате с обичайната си активност. Добре е по време на Холтер ЕКГ записа да си водите дневник за активностите през този ден, времето на заспиване и на събуждане, както и времето на прием на лекарства.  Отбелязвайте в този дневник ако имате оплаквания, като например главоболие или световъртеж и замайване, които могат да се дължат на повишено или понижено АН. На следващия ден лекарят ще може да съпостави оплакванията ви с конкретните стойности на АН в този момент и така ще се определи дали тези оплаквания се дължат на промяна в стойностите на АН.

Важно е да знаете, че по време на измерване трябва да спрете да се движите и да говорите, и да държите ръката неподвижна, с маншета на нивото на сърцето. Повечето апарати разполагат с бутон, който можете да натисните ако желаете да измерите АН в точно определен момент, независимо и допълнително на зададената програма на измервания. Този бутон ще ви бъде демостриран от медицинската сестра при поставяне на Холтер АН.

Рискове

Холтер АН е безопасна процедура, която не е свързана с някакъв риск. По време на измерване на АН ще усещате стягане на мишницата, което е подобно на това при измерване на АН със стандартен апарат. Възможно е измерванията през нощта да нарушат съня ви, но повечето пациенти не се събуждат по време на нощните измервания от апарата.

Какво да очаквам?

Провеждането на Холтер АН е безболезнена и неинвазивна процедура. Маншетът, както и записващото устройство можете да скриете под дрехите си. Холтер АН обикновено се поставя сутрин, след което може да отидете на работа или да провеждате други, обичайни за вас занимания.Водете си дневник на активностите, времето на лягане и ставане от сън, часовете на прием на медикаменти и, особено важно, на оплакванията, за да може след това лекарят да сравни данните от Холтера с вашите оплаквания и дейности.

Когато приключи периода на наблюдение (на следващия ден сутринта), трябва да се върнете в лекарския кабинет, където сестрата ще свали устройството.

Каква информация ще получа?

След сваляне на Холтер АН данните от апарата трябва да бъде прехвърлени, за да може вашият лекар след това да го прегледа. След като разгледа записа и го съпостави с вашите оплаквания, лекарят ще поговори с вас за резултата.

Холтер АН дава информация на средните стойности на систолното и диастолно АН през денонощието, за стойностите през активната част на деня и през нощта, за ранните сутрешни стойности (ако АН се покачва рязко в тези часове, това може да е опасно за вашето здраве), могат да се отчетат измерванията по време на оплаквания, при физическа активност, както и във всеки друг момент от денонощието, който ни интересува.

Резултатът може да покаже, че стойностите на АН са нормални, т.е. или при вас не се налага лечение, или терапията, която приемате, е достатъчна. Възможно е да се установи, че измерените повишени стойности на АН в лекарсия кабинет не съответсват на нормалните стойности от Холтер АН – това означава, че имате хипертония на бялата престилка.

В някои случай стойностите на АН, измерени от Холтер АН, са високи. Това означава, че имате артериална хипертония и трябва да провеждате определена терапия, или че лекарствата, които приемате за понижаване на АН, не са достатъчно ефективни и трябва да се допълнят / заменят.

Холтер АН може да покаже и по-ниски от нормалните стойности на АН. Това може да се дължи на прекалено мощна за вас терапия, която трябва да се коригира, или на това, че по принцип имате ниски стойности на АН.

Много важни за стойностите на АН през нощта – тогава АН трябва да спадне в сравнение с дневните отчитания. Те показват дали терапията, която провеждате за повишено АН, е достатъчно ефективна, а също така могат да насочат и към търсене на други често срещани и значими заболявания, като сънна апнея, нарушения в съня, наднормено тегло, ортостатична хипотония, автономна дисфункция, диабетна невропатия, хронична бъбречна недостатъчност и др.

Доцент д-р Яна Симова,
Дружество на Кардиолозите в България

75 милиона американци в момента страдат от сърдечно-съдови заболявания, 20 милиона имат диабет и 57 млн. имат предиабет

75 милиона американци в момента страдат от сърдечно-съдови заболявания, 20 милиона имат диабет и 57 млн. имат предиабет

Д-р Дуайт Лъндел казва, че истинската причина за тези болести въобще не са холестерола и мазните храни, както  отдавна са убедени повечето от колегите му.

Дислипидемията вече е световен проблем на всички възрасти

Дислипидемията вече е световен проблем на всички възрасти

Доказано е с редица клинични изпитвания, че това е водеща причина за увеличавано на сърдечносъдовия риск, което от своя страна го прави и водещ провокатор за поява на остър инфаркт на миокарда и белодробна тромбемболия, две от състоянията, които имат най-висока смъртност в световен мащаб.

Болните със захарен диабет имат от два до 4 пъти по-висок риск за развитие на сърдечносъдови заболявания и смъртност

Болните със захарен диабет имат от два до 4 пъти по-висок риск за развитие на сърдечносъдови заболявания и смъртност

Хипертонията и диабетът вървят ръка за ръка. Ако имате хипертония, с много голяма вероятност ще развиете и диабет.

Закръгленото коремче издава метаболитния синдром

Закръгленото коремче издава метаболитния синдром

Закръгленото коремче не е просто козметичен проблем, а знак за болестни промени в организма, познати като метаболитен синдром.

Всеки трети първокласник има проблеми с килограмите

Всеки трети първокласник има проблеми с килограмите

Сигурно вече сте се сблъскали с тази стряскаща статистика: всеки трети първокласник има проблеми с килограмите или страда от затлъстяване

Български продукт се оказа най-ефективното средство за отказване на цигарите

Български продукт се оказа най-ефективното средство за отказване на цигарите

Резултатите показват, че Tabex® е със сравнимо по-добър ефект спрямо никотин-заместителната терапия.

Д-р Иван Груев: Псориазис и повишен сърдечно-съдов риск

Д-р Иван Груев: Псориазис и повишен сърдечно-съдов риск

Псориазисът е наследствено обусловено, имуно- медирано възпалително заболяване на кожата с все още неизвестна етиология.

Д-р Иван Груев: Спортното сърце - на границата между норма и патология

Д-р Иван Груев: Спортното сърце - на границата между норма и патология

Спортното сърце по традиция се приема за бенигнено състояние на адаптация на организма към интензивните тренировки.

Кога са опасни аритмиите?

Кога са опасни аритмиите?

Най-общо сърдечните аритмии представляват нарушение в честотата, качеството и последователността на контракциите на камерите и предсърдията.

Нови препоръки за лечение на стабилна исхемична болест на сърцето

Нови препоръки за лечение на стабилна исхемична болест на сърцето

Актуализираните американски препоръки за лечение на стабилна исхемична болест на сърцето (ИБС) поставят акцента върху индивидуалния подход

Как да победим сърдечната недостатъчност ...

Как да победим сърдечната недостатъчност ...

Сърдечната недостатъчност е следствие от други болести. И ако трябва да го кажем съвсем просто, сърдечният мускул изпълнява лошо своята основна функция

Моята карта за проследяване при Остър Коронарен Синдром - Животът продължава!

Моята карта за проследяване при Остър Коронарен Синдром - Животът продължава!

Острият Коронарен Синдром е съвкупност от симптоми, причинени от частично или пълно запушване на кръвоносните съдове на сърцето от кръвен съсирек (тромб).  Вие сте преживели ОКС?! Прегледайте брошурите - те са грижливо подготвени за вас от български лекари, експерти по профилактика, лечение и възстановяване при кардиологични заболявания.


Метод за лечение на атеросклероза - свеж портокалов сок

Метод за лечение на атеросклероза - свеж портокалов сок

Американски учени са предложили нов метод за лечение на атеросклероза. Оказва се, че за да се справят с тази опасна болест, заинтересованите лица трябва да приемат ежедневно свеж портокалов сок. Особено полезен се оказва сокът от смлени цели портокали, който съдържа и специални добавки - фитостероли.

Хипертония - впечатления след проведените безплатни прегледи с кардиолог в МБАЛ Св.Панталеймон в Плевен

Хипертония - впечатления след проведените безплатни прегледи с кардиолог в МБАЛ Св.Панталеймон в Плевен

С високо и неконтролирано кръвно налягане са 1/3 от пациентите, които се консултираха безплатно с кардиолог в Световния ден за борба с хипертонията, който се отбеляза в „МБАЛ Св.Панталеймон-Плевен". Това е извода, който направи д-р Николай Илиев, след прегледите на 17 май 2014-та.

Профилактика на инфекциозния ендокардит

Профилактика на инфекциозния ендокардит

Инфекциозният ендокардит е заболяване, което въпреки напредъка на диагностичните и терапевтични методи, си остава предзвикателство пред съвременната медицина

Как да се предпазим от инсулт?

Как да се предпазим от инсулт?

Основните дейности в профилактиката на исхемичния мозъчен инфаркт са насочени към отстраняване на рисковите фактори

Пъpвoтo eндoвacкyлapнo лeчeниe нa пepифepни cъдoвe във Велико Търново

Пъpвoтo eндoвacкyлapнo лeчeниe нa пepифepни cъдoвe във Велико Търново

През 2014-та бe нaпpaвeнo пъpвoтo eндoвacкyлapнo лeчeниe нa ceдeм пaциeнти, cтpaдaщи oт пepифepнa cъдoвa бoлecт.

Ехокардиография

Ехокардиография

При ехокардиографията (ЕхоКГ) се използват ултразвукови вълни, за да се пресъздадат образи на сърцето. По този начин лекарят може да оцени структурата и функцията на сърцето (как то бие и изпомпва кръв), като внимателно и подробно огледа сърдечния мускул, клапите и кухините на сърцето.

Холтер ЕКГ

Холтер ЕКГ

Холтерът представлява малко преносимо устройство, което може да прави постоянен запис на електрическата активност на сърцето (електрокардиограма – ЕКГ) и се означава като Холтер ЕКГ (съществува и Холтер, който проследява артериалното налягане – Холтер АН).

Електрокардиограма

Електрокардиограма

Електрокардиограмата (ЕКГ) представлява запис на електрическата активност на сърцето. Всяко съкращение на сърцето е резултат на електрически импулс, който се образува от специални клетки в горната дясна на сърцето.